Řízení výrobní linky

5689920181224151023.jpg

Pozadí

Klíčová část celé výroby, s kontrolou nákladů na materiál, statistikou produkce, statistikami. Podle potřeby uživatele může řešení pomocí ethernetového RFID čtečky a štítků také dosáhnout monitorování a správy provozu zařízení na výrobní lince. Systémy RFID v řízení výroby mohou významně přispět ke snížení nákladů tím, že pomohou monitorovat nedokončenou práci. Je možné sledovat a identifikovat WIP, který musí být uchováván v určité fázi po stanovenou dobu nebo který je držen jako polotovar před konečnou montáží.

Naše hardwarové programy typu rff pomáhají společnostem dosáhnout tohoto cíle. Umístěním čteček RFID na různých místech na výrobní lince lze položky, které tento bod projdou, identifikovat bez zásahu člověka

Výhody

  • Zlepšit kvalitu výrobků a transparentnost údajů napříč dodavatelskými řetězci

  • Usnadněte si složité procesy

  • Snižte provozní chyby

  • Snížení výrobní doby

  • Snižte dobu potřebnou k přepracování